mojakosa.rs Moja kosa - Your Hair - Top magazin za frizuru sa stilom

mojakosa.rs
Title: Moja kosa - Your Hair - Top magazin za frizuru sa stilom
Keywords: Moja kosa - Your Hair - Top magazin za frizuru sa stilom, hairstyles, hairstyle, hair, celebrity, wedding, prom, short, haircuts, new hairstyles, formal, updos, virtual makeover, hair color, salon, b...
Description: Moja kosa - Your Hair - Top magazin za frizuru sa stilom
mojakosa.rs is ranked 27542874 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,356. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. mojakosa.rs has 43% seo score.

mojakosa.rs Information

Website / Domain: mojakosa.rs
Website IP Address: 185.29.100.72
Domain DNS Server: ns.bg3.ha.rs,us1.mns-dns.com,ns.bg2.ha.rs,bg1.mns-dns.net

mojakosa.rs Rank

Alexa Rank: 27542874
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mojakosa.rs Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,356
Daily Revenue: $3
Monthly Revenue $111
Yearly Revenue: $1,356
Daily Unique Visitors 342
Monthly Unique Visitors: 10,260
Yearly Unique Visitors: 124,830

mojakosa.rs WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 03 Aug 2016 21:06:30 GMT

mojakosa.rs Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Moja kosa - Your Hair - Top magazin za frizuru sa stilom 1 2.03%
hairstyles 0 0.00%
hairstyle 0 0.00%
hair 3 0.43%
celebrity 0 0.00%
wedding 0 0.00%
prom 0 0.00%
short 0 0.00%
haircuts 0 0.00%
new hairstyles 0 0.00%
formal 0 0.00%
updos 0 0.00%
virtual makeover 0 0.00%
hair color 0 0.00%
salon 1 0.18%
b... 0 0.00%

mojakosa.rs Traffic Sources Chart

mojakosa.rs Similar Website

Domain Site Title

mojakosa.rs Alexa Rank History Chart

mojakosa.rs aleax

mojakosa.rs Html To Plain Text

Moja kosa - Your Hair - Top magazin za frizuru sa stilom EKSKLUZIVNO ? Brozo i lako do sve?ane frizure... CPG Advertising Marketing O magazinu u43. broju (jul - sep 2015) Top magazin za frizuru sa stilom Moja Kosa Dobro do?li! BROJ 43 JUL/AVGUST/SEPTEMBAR TRENDOVI 6 Naj-trendovi Sve ?to bi trebalo da znate o novostima i proizvodima iz sveta profesionalnog stajlinga i nege kose 18 Novi look sezone Modne piste prepune su novih kreativnih trendova, koji su upotpunjeni super glossy vlasima 14 MK Trend Otkrijte za?to je progla?ena vladavina srednjedugih frizura 23 MK Trend 2 Pro?le godine ovi stilovi pojavili su se uz veliki bum – ali i dalje su veoma aktuelni. Samo dodajte malo da?ka 2015! SJAJNI SAVETI 16 Nega kose leti U letnjim danima rizik od o?te?enja vlasi je najve?i, pa je kosi neophodna dodatna za?tita i nega 38 Pet na?ina da nosite kratku kosu Kratka kosa je veoma prilagodljiva kada je stil u pitanju. Poku?a?emo ida vam doka?emo to... KORISNE STVARI 24 Stil sezone Najnoviji trendovi iz sveta frizura i s aktuelne modne scene samo za vas 66 Adresar Prona?ite omiljene hair preparate i svoj frizerski salon! PARTY TRIKOVA BROJ 43 JUL/AVGUST/SEPTEMBAR 2015. IZLAZI TROMESE?NO ? Cena 150 din. CG 1,80 € ? BiH 3,50 KM ? MK 50 den. Budite na? model Ako ste spremni da svoj stajling prepustite rukama vrhunskih stru?njaka, javite nam se i postanite model u jednoj od na?ih rubrika. Fotografiju i kontakt telefon mo?ete nam poslati mejlom na mojakosa@color.rs ili po?tom na adresu Temerinska 102, 21000 Novi Sad (za redakciju ”Moja kosa”). Unapred se radujemo saradnji. Javite se! Ponuda ankete · DA LI U TOPLOM PERIODU GODINE KORISTITE PREPARATE ZA ZA?TITU VLASI OD UV ZRA?ENJA? · KOLIKO ?ESTO MENJATE FRIZURU I BOJU KOSE? · KOJA OD OVIH JAVNIH LI?NOSTI, PO VA?EM MI?LJENJU, IMA NAJBOLJU FRIZURU? izdava? naziv kompanije Color Press Grupa adresa Temerinska 102 Novi Sad telefon 021 489 71 00; Fax 021 489 72 26 direktor Bojan Vulin (bojan.vulin@color.rs) Direktor korporativnih komunikacija: Milica ?oki? (milica.djokic@color.rs) Redakcija Glavna i odgovorna urednica Aleksandra Dudvarski Produkcioni tim Lektor: Lektori korektor: Jelena Belimarkovi? (jelena.belimarkovic@color.rs) Grafi?ki urednik: nikolina siva?ki advertising Dra?en ?ur?i? direktor advertajzinga Beograd, Nu?i?eva 15, 11000 Beograd, 011/3 810 810 Novi Sad, Temerinska 102, 021/489 71 10; 489 71 00 Distribucija i pretplata Polugodi?nja 450 din, godi?nja 900 din. Tel/fax: 021/489-71-00 E-mail: pretplata@color.rs ?tampa ”Color Print” d.o.o. Adresa: Mileve Simi? 27, 21000 Novi Sad Tel/fax: 021/6417-333; 6417-335 E-mail: colorprint@color.rs Izdaje se po licenci Your Hair, Original Publishing Ltd, 14th Floor, Tower House, Fairfax Street, Bristol BS1 3BN Tel: 0117 927 900, Faks: 0117 934 9008 Copyright ? 2008-2010 Color Press Group

mojakosa.rs Whois

%
%This is the RNIDS Whois server.
%
% Date Format     : DD.MM.YYYY
% Whois Server Version: 1.0.0
%
% Rights restricted by copyright.
% See http://www.rnids.rs/whois_en
%
%
%
% Ovo je odgovor od RNIDS Whois servera.
%
% Format datuma   : DD.MM.YYYY
% Verzija Whois Servera : 1.0.0
%
% Sva prava zadr?ana. Za vi?e informacija.
% pogledajte http://www.rnids.rs/whois_sr
Domain name: mojakosa.rs.
Domain status: Active
Registration date: 10.03.2008 12:24:50
Modification date: 29.02.2016 16:24:44
Expiration date: 10.03.2017 12:24:50
Registrar: CRI DOMAINS
Registrant: Color Media International d.o.o.
Address: TEMERINSKA 102, Novi Sad, Serbia
ID Number: 08745587
Tax ID: 102400503
DNS: bg1.mns-dns.net. -
DNS: us1.mns-dns.com. -
DNS: ns.bg3.ha.rs. - 87.237.206.34
DNS: ns.bg2.ha.rs. - 91.222.7.7
Administrative contact: Goran Ani?i?, Color Media International d.o.o.
Address: TEMERINSKA 102, Novi Sad, Serbia
Technical contact: Goran Ani?i?, Color Media International d.o.o.
Address: TEMERINSKA 102, Novi Sad, Serbi